Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Poznań

Spotkanie I. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 10 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: prof. Piotr Banaszyk

Spotkanie II. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 17 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Julian Dąbrowski

Spotkanie III. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 14 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie IV. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 28 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: dr Katarzyna Stryjek

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 5 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Julian Dąbrowski

Spotkanie VI. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 2 czerwca 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy