Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XII edycja, Warszawa

Spotkanie I. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 15 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie II. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 22 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie III. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 5 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie IV. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 19 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Zbigniew Dworzecki

Spotkanie V. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 3 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie VI. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 10 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy