Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIII edycja, Poznań

Spotkanie I. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 23 marca 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Spotkanie II. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 6 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 20 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: dr Karolina Appelt

Spotkanie IV. Zarządzanie czasem na naukę

Termin spotkania: 11 maja 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Beata Skowron-Mielnik

Spotkanie V. Jak lepiej zmotywować do czytania i nauki języków

Termin spotkania: 25 maja 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Barbara Kulesza-Gulczyńska

Spotkanie VI. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 8 czerwca 2017 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy