Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIV edycja, Białystok

Spotkanie I. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 17 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Anna Klebus

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 7 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Agnieszka Toczko

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 14 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

Spotkanie IV. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 12 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie V. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 19 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 2 czerwca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Judyta Kokoszkiewicz

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy