Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XV edycja, Warszawa

Spotkanie I. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 24 marca 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie II. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 21 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska

Spotkanie III. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 28 kwietnia 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie IV. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 12 maja 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie V. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 26 maja 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Agata Trzcińska

Spotkanie VI. Pokolenie Google

Termin spotkania: 9 czerwca 2015 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Piotr Siuda

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy