Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVII edycja, Warszawa

Spotkanie I. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 16 marca 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie II. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 30 marca 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie III. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 13 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie IV. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 27 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 11 maja 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Katarzyna Wolszczak

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 25 maja 2016 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy