Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVIII edycja, Białystok

Spotkanie I. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 27 października 2018 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: dr Joanna Szydło

Spotkanie II. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 17 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Andrzej Smolarczyk

Spotkanie III. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 24 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Krzysztof Stepaniuk

Spotkanie IV. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 8 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Spotkanie V. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 15 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Piotr Chlebowski

Spotkanie VI. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki (cz. 2)

Termin spotkania: 12 stycznia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kontynuacja i uzupełnienie poprzedniego spotkania. Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Piotr Chlebowski

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy