Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIX edycja, Warszawa

Spotkanie I. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 15 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie II. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 29 marca 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie III. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 12 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie IV. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 26 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. Małgorzata Bombol

Spotkanie V. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 17 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie VI. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 31 maja 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Ewa Dziemidowicz

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy