Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXII edycja, Warszawa

FE Wiedza Edukacja Rozwój

Rewers i AwersZajęcia realizowane w ramach projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Uniwersytet Młodego Odkrywcy).

Spotkanie I. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 2 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 16 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Albert Tomaszewski

Spotkanie III. Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach najtrudniejszych, czyli rzecz o śmierci

Termin spotkania: 30 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest śmierć? Próba filozoficznej charakterystyki. Cechy śmierci - powszechność, banalność, ważność, godność. Próby racjonalizowania śmierci. Śmierć wirtualna i realna. Jak mówić z dziećmi o cierpieniu i śmierci? Jak pomóc po utracie bliskiej osoby?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie IV. Pokolenie Google

Termin spotkania: 13 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Piotr Siuda

Spotkanie V. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 27 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie VI. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 4 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: Alicja Defratyka

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy