Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXIV edycja, Warszawa

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 8 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 22 października 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 5 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Iwona Kordjak

Spotkanie IV. O inwestowaniu...

Termin spotkania: 19 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Bartosz Majewski

Spotkanie V. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 26 listopada 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Monika Chrupek

Spotkanie VI. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 10 grudnia 2019 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Sabina Zalewska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy