Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja,

Spotkanie I. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 26 września 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Magdalena Wilman

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 10 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Marcin Szplit

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 24 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Małgorzata Wirecka-Zemsta

Spotkanie IV. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 7 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Barbara Kopacz

Spotkanie V. Młodzież a używki. Co rodzice wiedzieć powinni o uzależnieniach?

Termin spotkania: 21 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Leksykon substancji psychoaktywnych - wszystko na temat tego pod jakimi postaciami występują, jak działają i jaki wpływ na wygląd i funkcjonowanie osoby zażywającej mają poszczególne środki. Fakty i mity na temat używek. Mechanizmy uzależnień - czyli dlaczego tak łatwo zacząć a tak trudno skończyć. Teorie powstawania uzależnień: geny, środowisko czy wychowanie? Profilaktyka - czyli jak słuchać żeby usłyszeć, że dziecko ma problem.

Prowadzący: Małgorzata Zembowicz

Spotkanie VI. Pokolenie Google

Termin spotkania: 5 grudnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: Piotr Hnidan

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy