Archiwum, Program zajęć dla rodziców, V edycja, Warszawa

Spotkanie I. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 9 marca 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 23 marca 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie III. Dziecko zdolne do efektywnej nauki

Termin spotkania: 20 kwietnia 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy każde dziecko posiada potencjał? Dominacja określonych części ciała i ich wpływ na osiąganie sukcesów. Co robić, by dziecko uwierzyło, że jest zdolne do efektywnej nauki? Pomoc dziecku w ustaleniu najłatwiejszej i najbardziej skutecznej drogi w uczeniu się. Motywowanie dziecka do pracy. Budowanie siły i odporności psychicznej dziecka.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie IV. Młodzież a używki. Co rodzice wiedzieć powinni o uzależnieniach?

Termin spotkania: 11 maja 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Leksykon substancji psychoaktywnych - wszystko na temat tego pod jakimi postaciami występują, jak działają i jaki wpływ na wygląd i funkcjonowanie osoby zażywającej mają poszczególne środki. Fakty i mity na temat używek. Mechanizmy uzależnień - czyli dlaczego tak łatwo zacząć a tak trudno skończyć. Teorie powstawania uzależnień: geny, środowisko czy wychowanie? Profilaktyka - czyli jak słuchać żeby usłyszeć, że dziecko ma problem.

Prowadzący: Małgorzata Zembowicz

Spotkanie V. Psychoanaliza a formowanie postaw

Termin spotkania: 25 maja 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Człowiek – twór natury czy kultury? Jaką wizję człowieczeństwa oferuje nam psychoanaliza? Kultura jako źródło cierpienia. Terapia a wychowanie. Dlaczego nie lubię psychoanalizy?

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie VI. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 8 czerwca 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy