Archiwum, Program zajęć dla rodziców, V edycja, Katowice

Spotkanie I. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 26 września 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie II. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 10 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Katarzyna Kowalska-Jarnot

Spotkanie III. Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach najtrudniejszych, czyli rzecz o śmierci

Termin spotkania: 24 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest śmierć? Próba filozoficznej charakterystyki. Cechy śmierci - powszechność, banalność, ważność, godność. Próby racjonalizowania śmierci. Śmierć wirtualna i realna. Jak mówić z dziećmi o cierpieniu i śmierci? Jak pomóc po utracie bliskiej osoby?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 7 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Iwona Przeczek, Andrzej Markiewicz-Markielewicz

Spotkanie V. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 21 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Marcin Sołodki

Spotkanie VI. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 5 grudnia 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy