Archiwum, Program zajęć dla rodziców, V edycja,

Spotkanie I. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 16 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Łukasz Baratyński

Spotkanie II. Kryzys finansowy – geneza i konsekwencje

Termin spotkania: 23 października 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Piotr Hnidan

Spotkanie III. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 6 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Monika Bęczkowska

Spotkanie IV. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 20 listopada 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska-Jedynak

Spotkanie V. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 4 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Piotr Hnidan

Spotkanie VI. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 11 grudnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: dr Karol Bidziński

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy