Archiwum, Program zajęć dla rodziców, V edycja,

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 2 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Aleksandra Ziemba

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 16 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Dorota Dominik

Spotkanie III. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 23 października 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Olga Golonka

Spotkanie IV. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Aleksandra Ziemba

Spotkanie V. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 20 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: Jadwiga Krzywdzik

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 4 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 17:30 - 19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: Paweł Kruk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy