Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VI edycja, Warszawa

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 28 września 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Elżbieta Olszewska

Spotkanie II. Czym się martwi młodzież, czyli problemy nastolatków w wieku dojrzewania

Termin spotkania: 12 października 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Problemy i niepokoje dojrzewających dziewcząt i chłopców. Poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, zdrowia seksualnego, antykoncepcji i asertywności . Wychowanie seksualne w domu czy w szkole?

Prowadzący: Aleksandra Józefowska

Spotkanie III. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 26 października 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Marcin Sołodki

Spotkanie IV. Wyznaczniki szczęścia w praktyce

Termin spotkania: 16 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest szczęście? Jakie wartości można uznać za wyznaczniki szczęścia? Jak nauczyć dziecko szukać szczęścia? Jak odróżnić szczęście od przyjemności? Czy można być szczęśliwym, gdy doświadcza się cierpienia?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie V. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 23 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: dr hab. Piotr Drzewiecki

Spotkanie VI. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 7 grudnia 2010 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy