Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VI edycja,

Spotkanie I. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 16 marca 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Leszek Gracz

Spotkanie II. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 30 marca 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Paweł Reder

Spotkanie III. Czym się martwi młodzież, czyli problemy nastolatków w wieku dojrzewania

Termin spotkania: 13 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Problemy i niepokoje dojrzewających dziewcząt i chłopców. Poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, zdrowia seksualnego, antykoncepcji i asertywności . Wychowanie seksualne w domu czy w szkole?

Prowadzący: Teresa Julia Mamos

Spotkanie IV. Trudne wyzwania - trudne decyzje. O sztuce rozmowy

Termin spotkania: 27 kwietnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy potrafimy rozmawiać na kontrowersyjne tematy, okazując uwagę i szacunek osobom mającym odmienne zdanie? Studium przypadku.

Prowadzący: Joanna Michalak

Spotkanie V. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 11 maja 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Teresa Julia Mamos

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 7 czerwca 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Paweł Reder

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy