Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VI edycja, Gdańsk

Spotkanie I. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 4 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 18 października 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Joanna Bienia-Fijas

Spotkanie III. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 8 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie IV. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 22 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie V. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 6 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 13 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Joanna Bienia-Fijas

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy