Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Warszawa

Spotkanie I. Wychowanie do sukcesu

Termin spotkania: 15 marca 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest naprawdę sukces i o potrzebie właściwego rozumienia tego zjawiska? Kształtowanie postaw sprzyjających spełnionemu życiu w poczuciu sukcesu. Poczucie własnej wartości jako nieodłączny element życia w sukcesie. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do życia - rola rodziców i szkoły.

Prowadzący: Iwona Majewska-Opiełka

Spotkanie II. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 29 marca 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Małgorzata Taraszkiewicz

Spotkanie III. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 19 kwietnia 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie IV. Bezpieczna szkoła - przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów

Termin spotkania: 10 maja 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Diagnoza zagrożeń – formy agresji i przemocy w szkole. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży. Edukacja profilaktyczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jak reagować gdy dziecko pada ofiara przemocy szkolnej? Jak rozwiązywać konflikty wśród uczniów? Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami, alkoholem – jak reagować?

Prowadzący: asp. Jacek Zalewski

Spotkanie V. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 24 maja 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: dr Daniel Kukla

Spotkanie VI. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 7 czerwca 2011 r.
Czas spotkania: 18.00 - 19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy