Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja,

Spotkanie I. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 12 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Dorota Trynks

Spotkanie II. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 26 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Agnieszka Smalec

Spotkanie III. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 9 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: Dorota Trynks

Spotkanie IV. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 23 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład zbudowany wokół trzech głównych zagadnień: kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009, kryzysów w UE oraz zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski.

Prowadzący: dr hab. Przemysław Pluskota

Spotkanie V. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 7 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

Prowadzący: Maja Kornel

Spotkanie VI. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 14 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy