Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Gdańsk

Spotkanie I. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 7 marca 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Ewa Ciesielska

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 21 marca 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: Joanna Bienia-Fijas

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 4 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie IV. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 9 maja 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Ewa Ciesielska

Spotkanie V. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 23 maja 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie VI. Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji

Termin spotkania: 6 czerwca 2019 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Joanna Bienia-Fijas

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy