Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IX edycja, Wrocław

Spotkanie I. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 16 października 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

Prowadzący: Joanna Bzdzion

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 23 października 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Anna Cupriak

Spotkanie III. Pokolenie Google

Termin spotkania: 6 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr hab. Magdalena Sobocińska

Spotkanie IV. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 20 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Sebastian Ciszewski

Spotkanie V. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 27 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład zbudowany wokół trzech głównych zagadnień: kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009, kryzysów w UE oraz zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski.

Prowadzący: dr Sebastian Bobowski

Spotkanie VI. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego

Termin spotkania: 11 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształcenie alternatywne w Polsce i Europie – plusy i minusy. Możliwości realizacji na gruncie Polski nowoczesnych modeli nauczania. Nauczanie domowe. Koncepcje kształcenia Marii Montessori, Johna Dewey’a, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera, Janusza Korczaka - na co kładą nacisk, co rozwijają u dziecka.

Prowadzący: dr Tomasz Tokarz

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy