Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IX edycja,

Spotkanie I. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 8 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

Prowadzący: Dorota Trynks

Spotkanie II. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 15 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

Prowadzący: Dorota Trynks

Spotkanie III. Pokolenie Google

Termin spotkania: 22 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: dr Piotr Ładny

Spotkanie IV. Co powiedziałaby ci Królowa, czyli kilka słów o etykiecie w życiu prywatnym i zawodowym

Termin spotkania: 29 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Marta Sidorkiewicz

Spotkanie V. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 6 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

Prowadzący: dr hab. Przemysław Pluskota

Spotkanie VI. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 13 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: dr Leszek Gracz, Marta Mańkowska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy