Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IX edycja, Gdańsk

Spotkanie I. Empatyczna komunikacja w rodzinie

Termin spotkania: 5 marca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się dostrzegać potrzeby innych i jednocześnie pozostać w zgodzie ze swoimi? Jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Rozmowa sposobem na zbliżenie się do siebie. Znaczenie empatii.

 

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 4 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 18 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie IV. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 25 czerwca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie V. Zostań doradcą personalnym dziecka

Termin spotkania: 2 lipca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Przygotowanie do dalszej edukacji. Jak doradzać oraz budować motywację do nauki? Sztuka wyrabiania wyobraźni niezbędnej do poznawania wiedzy i świata.

 

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 9 lipca 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy