Archiwum, Program zajęć dla dzieci, XII edycja, Poznań

Spotkanie I. Tworzenie produktu turystycznego

Termin spotkania: 6 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka zarabiania na wypoczynku
Co to jest turystyka i od kiedy się ona rozwija? Czym jest potencjał turystyczny i jak mu daleko do produktu? Kto tworzy produkt turystyczny? Czy można rozwijać produkt turystyczny nie mając walorów turystycznych? Filary produktu turystycznego: miejsce, ludzie i promocja.
Warsztaty: Projekt własnego biznesu turystycznego

Prowadzący: dr Anna Mazurczak

Spotkanie II. Ekologiczny znaczy trendy

Termin spotkania: 27 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Czy opłaca się być eko?
Czy opłaca się być eko? Czy można to policzyć i wykorzystać? Czy ekobiznes jest szansą dla Ciebie?
Warsztaty: Drugie życie puszki

Prowadzący: prof. Alina Matuszak-Flejszman

Spotkanie III. Rola marketingu we współczesnym biznesie

Termin spotkania: 3 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Czym jest marketing?
Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing Mix.
Warsztaty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu

Prowadzący: dr hab. inż., prof. nadz. UEP Magdalena Ankiel

Spotkanie IV. Młody inwestor na giełdzie

Termin spotkania: 17 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Strategie inwestycyjne
Analiza ryzyka inwestycyjnego. Podejmowanie decyzji. Pułapki psychologiczne.
Warsztaty: Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prowadzący: dr Adam Zaremba

Spotkanie V. Kim zostanę, gdy dorosnę? - moja strategia na przyszłość

Termin spotkania: 1 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Kariera zawodowa
Praca - satysfakcja, stabilizacja, pieniądze, czy trzeba wybierać? Znaczenie pracy - rynek pracy, planowanie kariery zawodowej, ocena własnego potencjału.
Warsztaty: Mój plan kariery

Prowadzący: Małgorzata Floraszek

Spotkanie VI. Praktyk – Moja droga w biznesie

Termin spotkania: 8 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Praktyk – moja droga w biznesie

Prowadzący: Maciej Radziemski, Luckyyou

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy