Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XII edycja, Poznań

Spotkanie I. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 6 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Julian Dąbrowski

Spotkanie II. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 27 października 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: prof. Ewa Nowak

Spotkanie III. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 3 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: Agata Baj

Spotkanie IV. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 17 listopada 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Ewa Nowak, dr Aneta Kaczyńska

Spotkanie V. Kryzys finansowy – geneza i konsekwencje

Termin spotkania: 1 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Spotkanie VI. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 8 grudnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki, Łukasz Puchalski

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy