Archiwum, Program zajęć dla dzieci, XXV edycja, Katowice

Spotkanie 1. Zwierzęta i kolory w ekonomii

Termin spotkania: 15 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład:

 

Spotkanie 2. Talent autoprezentacji

Termin spotkania: 29 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Wykład:
W jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę? Co to jest język ciała? Jak przekonać innych do siebie? Jak mówić, aby ludzie nam wierzyli?

 

Spotkanie 3. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 6 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Wykład:
Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

 

Spotkanie 4. Młody kierownik projektu

Termin spotkania: 20 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Wykład:
Projekty wokół nas. Cykl życia projektu. Metody planowania projektu.

 

Spotkanie 5. Czy bycie ekologicznym jest trendy?

Termin spotkania: 10 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Wykład:

 

Spotkanie 6. Jak zarządzać pieniędzmi, kilka słów o budżecie gospodarstwa domowego

Termin spotkania: 24 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Wykład:

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy