Archiwum, Program zajęć dla dzieci, VII edycja, Poznań

Spotkanie I. Młody inwestor na giełdzie

Termin spotkania: 13 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Strategie inwestycyjne
Analiza ryzyka inwestycyjnego. Podejmowanie decyzji. Pułapki psychologiczne.
Warsztaty: Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prowadzący: dr Piotr Stobiecki

Spotkanie II. Reklama a wywieranie wpływu

Termin spotkania: 27 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: W jaki sposób przekonywać niezdecydowanych?
W jaki sposób przekonuje reklama? Podstawowe sposoby wywierania wpływu. Marketingowe mechanizmy przyciągania klientów.
Warsztaty: Tworzenie skutecznej reklamy

Prowadzący: dr Magdalena Ankiel-Homa

Spotkanie III. Idealny lider grupy - to ja

Termin spotkania: 10 kwietnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka bycia liderem
Jak budować zespół? Jak motywować innych do działania? Władza szefa.
Warsztaty: Style kierowania

Prowadzący: dr Grzegorz Gołembski

Spotkanie IV. Tworzenie pieniądza

Termin spotkania: 8 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Skąd się biorą pieniądze?
Pieniądz dawniej, pieniądz obecnie. Pieniądz elektroniczny, pieniądz przyszłości. Pułapka spirali zadłużenia.
Warsztaty: Idealny pieniądz przyszłości

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Wojtkowiak

Spotkanie V. Tworzenie produktu turystycznego

Termin spotkania: 22 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka zarabiania na wypoczynku
Co to jest turystyka i od kiedy się ona rozwija? Czym jest potencjał turystyczny i jak mu daleko do produktu? Kto tworzy produkt turystyczny? Czy można rozwijać produkt turystyczny nie mając walorów turystycznych? Filary produktu turystycznego: miejsce, ludzie i promocja.
Warsztaty: Projekt własnego biznesu turystycznego

Prowadzący: Natalia Piechota

Spotkanie VI. Praktyk – Moja droga w biznesie

Termin spotkania: 5 czerwca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Praktyk - Moja droga w biznesie

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy