Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Poznań

Spotkanie I. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 13 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Magdalena Zientalska

Spotkanie II. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 27 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: dr Anetta Janowska

Spotkanie III. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 10 kwietnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Joanna Żukowska

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 8 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Anna Karbowa

Spotkanie V. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 22 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 5 czerwca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Banaszyk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy