Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Gdańsk

Spotkanie I. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 5 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

 

Spotkanie II. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 19 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

 

Spotkanie III. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 3 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

 

Spotkanie IV. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 17 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

 

Spotkanie V. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 14 stycznia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 28 stycznia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy