Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Katowice

Spotkanie I. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 10 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Monika Jędrzejewska

Spotkanie II. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 24 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 7 kwietnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

Spotkanie IV. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 5 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Krzysztof Zowada

Spotkanie V. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 20 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Spotkanie VI. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 2 czerwca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Joanna Żukowska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy