Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIV edycja, Warszawa

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 30 września 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 14 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 21 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Iwona Kordjak

Spotkanie IV. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 4 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: Andrzej Sadowski

Spotkanie V. Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu?

Termin spotkania: 18 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Charakterystyka potencjalnych zagrożeń w internecie. Zjawisko cyberprzemocy. Jak unikać zagrożeń w internecie – podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ochrona prywatności w sieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa online – oferta edukacyjna programu Dziecko w Sieci.

Prowadzący: Michał Rosiak

Spotkanie VI. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 2 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy