Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIX edycja, Katowice

Spotkanie I. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 1 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: Magdalena Lipiak

Spotkanie II. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 15 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Monika Korczak

Spotkanie III. O sztuce wyznaczania i osiągania celów

Termin spotkania: 29 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Magdalena Lipiak

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 19 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie V. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 26 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr Witold Gradoń

Spotkanie VI. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 17 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Hanna Micińska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy