Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIX edycja, Białystok

Spotkanie I. Mediacje na co dzień

Termin spotkania: 16 marca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są mediacje? Czym się różnią mediacje od negocjacji? Jak wykorzystać mediacje w życiu codziennym? Co znaczy być dobrym mediatorem? Jakie są techniki mediacyjne?

Prowadzący: dr Dorota Frasunkiewicz

Spotkanie II. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 6 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Katarzyna Tymińska

Spotkanie III. Kształtowanie pożądanych zachowań u dzieci

Termin spotkania: 13 kwietnia 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Agnieszka Łapińska

Spotkanie IV. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 11 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: dr Mirosława Czerniawska

Spotkanie V. Praca z uczniem zdolnym

Termin spotkania: 18 maja 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Odkrywanie zdolności dziecka. Praca z uczniem zdolnym na polu wychowawczym i dydaktycznym. Niepowodzenia uczniów zdolnych (Syndrom nieadekwatnych osiągnięć).

Prowadzący: Justyna Kowalczuk

Spotkanie VI. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 15 czerwca 2019 r.
Czas spotkania: 9:40-11:10
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

Prowadzący: dr Andrzej Magruk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy