Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Wrocław

Spotkanie I. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 10 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Anna Iwona Staszek

Spotkanie II. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 24 marca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

Prowadzący: Krystyna Salitra

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 7 kwietnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Dorota Chmielewska-Łuczak

Spotkanie IV. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 5 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Sebastian Ciszewski

Spotkanie V. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 19 maja 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Sylwia Wrona

Spotkanie VI. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 2 czerwca 2014 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: dr hab. Magdalena Sobocińska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy