Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXII edycja, Białystok

Spotkanie I. Postawa tolerancji wobec własnych dzieci

Termin spotkania: 4 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się tolerować odmienność, preferencje i wybory własnych dzieci? Wychowanie jako egzekwowanie przyjętych norm, wzorców postaw i zachowań - słuszne czy nie? Pomoc rodzica w rozwoju dziecka zgodnie z jego talentami.

 

Spotkanie II. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 18 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

 

Spotkanie III. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 25 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie IV. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 2 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

 

Spotkanie V. Teoria ekonomii w wychowaniu dzieci

Termin spotkania: 9 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 13 stycznia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy