Archiwum, Program zajęć dla rodziców, III edycja, Białystok

Spotkanie I. Wychowanie czy zarządzanie rozwojem?

Termin spotkania: 30 września 2010 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19.00
Zobacz miejsce spotkania

Jaki mamy wpływ na to kim będą nasze dzieci? Na ile decydują o tym geny, na ile wychowanie, a na ile środowisko? Jak poszczególne style wychowawcze wpływają na rozwój dziecka? Czy bardziej wychowujemy "intuicyjnie" czy może planowo organizujemy rozwój naszego dziecka?

Prowadzący: Elżbieta Hałaburda

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 14 października 2010 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19.00
Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Elżbieta Hałaburda

Spotkanie III. Dziecko zdolne do efektywnej nauki

Termin spotkania: 28 października 2010 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19.00
Zobacz miejsce spotkania

Czy każde dziecko posiada potencjał? Dominacja określonych części ciała i ich wpływ na osiąganie sukcesów. Co robić, by dziecko uwierzyło, że jest zdolne do efektywnej nauki? Pomoc dziecku w ustaleniu najłatwiejszej i najbardziej skutecznej drogi w uczeniu się. Motywowanie dziecka do pracy. Budowanie siły i odporności psychicznej dziecka.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie IV. Młodzież a używki. Co rodzice wiedzieć powinni o uzależnieniach?

Termin spotkania: 18 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19.00
Zobacz miejsce spotkania

Leksykon substancji psychoaktywnych - wszystko na temat tego pod jakimi postaciami występują, jak działają i jaki wpływ na wygląd i funkcjonowanie osoby zażywającej mają poszczególne środki. Fakty i mity na temat używek. Mechanizmy uzależnień - czyli dlaczego tak łatwo zacząć a tak trudno skończyć. Teorie powstawania uzależnień: geny, środowisko czy wychowanie? Profilaktyka - czyli jak słuchać żeby usłyszeć, że dziecko ma problem.

Prowadzący: Małgorzata Zembowicz

Spotkanie V. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 25 listopada 2010 r.
Czas spotkania: 17.30-19.00
Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: Beata Skowrońska

Spotkanie VI. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 9 grudnia 2010 r.
Czas spotkania: 17.30 - 19.00
Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Beata Skowrońska

strona główna archiwum arrow