Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IV edycja,

Spotkanie I. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Termin spotkania: 17 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

Spotkanie II. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 31 marca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Ewa Hasek

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 14 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Leszek Gracz

Spotkanie IV. Siedem nawyków skutecznego rodzica

Termin spotkania: 28 kwietnia 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania.

Prowadzący: Joanna Michalak

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 12 maja 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: Grażyna Fedoruk

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 2 czerwca 2016 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Jacob Helfman

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy