Archiwum, Program zajęć dla rodziców, VIII edycja, Katowice

Spotkanie I. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 4 marca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Hanna Micińska

Spotkanie II. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 18 marca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie III. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 15 kwietnia 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: Joanna Hady

Spotkanie IV. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 6 maja 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Anna Adamus-Matuszyńska

Spotkanie V. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 20 maja 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Spotkanie VI. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 3 czerwca 2013 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: Jolanta Łebek

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy