Formularz rejestracji do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

FORMULARZ JEST ZAMKNIĘTY.

Krok 1. Dane dziecka

W pierwszym kroku, prosimy wybrać ośrodek EUD, do którego chcą Państwo zgłosić dziecko. Następnie prosimy wpisać imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. W polu „Dodatkowe informacje” można wpisać zainteresowania, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne dziecka. Prosimy również o zaznaczenie, czy zgłoszenie dotyczy rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki na EUD.

Aby przejść do kolejnego kroku rejestracji dziecka do EUD, należy zaakceptować klauzule zamieszczone pod formularzem rejestracyjnym.

Wybierz ośrodek EUD
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Płeć dziecka
Rok urodzenia dziecka
Klasa
Status
O EUD dowiedziałem/-łam się z...
Dodatkowe informacje

Jako prawny opiekun ucznia zgłaszanego do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i polityką prywatności EUD i akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2018 poz. 1000).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej EUD (fotografie i materiały video z zajęć EUD).
Wyrażam zgodę na upublicznienie pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej EUD.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wymieniony w zgłoszeniu oraz podany numer telefonu informacji związanych z organizacją Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz informacji związanych z innymi zajęciami edukacji ekonomicznej dla młodzieży realizowanych przez organizatora EUD oraz uczelnie partnerskie w trybie art. 10.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących niekomercyjnych wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Organizatora - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i/lub Partnerów Fundacji.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji poszczególnych celów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zawiadamiamy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest Fundacja Promocji i Akredytacji z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przekazane zostaną uczelni wyższej, która – jako partner projektu EUD – realizuje zajęcia w ośrodku, który wskazany został w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia EUD oraz – w przypadku przyjęcia na kurs – obsługi procesu realizacji wykładów na uczelniach partnerskich.
  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub danych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności