Archiwum, Program zajęć dla dzieci, XIII edycja, Białystok

Spotkanie I. Tworzenie produktu turystycznego

Termin spotkania: 8 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka zarabiania na wypoczynku
Co to jest turystyka i od kiedy się ona rozwija? Czym jest potencjał turystyczny i jak mu daleko do produktu? Kto tworzy produkt turystyczny? Czy można rozwijać produkt turystyczny nie mając walorów turystycznych? Filary produktu turystycznego: miejsce, ludzie i promocja.
Warsztaty: Projekt własnego biznesu turystycznego

Prowadzący: Aleksandra Ruta

Spotkanie II. Idealny lider grupy - to ja

Termin spotkania: 15 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Sztuka bycia liderem
Jak budować zespół? Jak motywować innych do działania? Władza szefa.
Warsztaty: Style kierowania

Prowadzący: dr Dariusz Perło

Spotkanie III. Czy istnieje czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy?

Termin spotkania: 29 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Akcje na giełdzie
Po co i jak działa giełda? Dlaczego notowania się zmieniają? Jak na giełdzie zachowują się inwestorzy? Jakie stosują strategie i w jaki sposób podejmują decyzje?
Warsztaty: Mini-inwestor

Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

Spotkanie IV. Reklama a wywieranie wpływu

Termin spotkania: 19 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: W jaki sposób przekonywać niezdecydowanych?
W jaki sposób przekonuje reklama? Podstawowe sposoby wywierania wpływu. Marketingowe mechanizmy przyciągania klientów.
Warsztaty: Tworzenie skutecznej reklamy

Prowadzący: dr Marek Kruk

Spotkanie V. Wspólna waluta euro

Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wykład: Po co komu Unia Europejska i euro?
Rozwój Unii Europejskiej, obszary wspólnych działań UE, strefa euro.
Warsztaty: Korzyści i koszty euro

Prowadzący: dr Andrzej Dzun

Spotkanie VI. Praktyk – Moja droga w biznesie

Termin spotkania: 10 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkaniaProwadzący: Paweł Tadejko, dr Ewa Tokajuk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy