Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XIII edycja, Białystok

Spotkanie I. Nauczanie wartości

Termin spotkania: 8 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce.

Prowadzący: Ewa Nowak

Spotkanie II. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 15 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: Anna Czajkowska

Spotkanie III. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 29 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Sylwester Pilipczuk

Spotkanie IV. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 19 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Aleksandra Ruta

Spotkanie V. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Ewa Tokajuk

Spotkanie VI. Kryzys finansowy – geneza i konsekwencje

Termin spotkania: 10 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Paweł Tadejko

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy