Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XV edycja, Wrocław

Spotkanie I. Być rodzicem - czy to trudny zawód?

Termin spotkania: 9 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Obowiązki i wyzwania rodziców. Wpływ reakcji rodzica w sytuacjach stresujących na reakcję dziecka. Zachowania rodzica jako wzór do naśladowania. Oczekiwania i potrzeby dzieci a rodziców – czy są podobne? Skuteczna komunikacja z dzieckiem. Reakcja naszego mózgu na komunikaty typu "NIE".

 

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 23 listopada 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

 

Spotkanie III. Internet - uczenie się przez całe życie

Termin spotkania: 7 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie IV. Przemoc rówieśnicza

Termin spotkania: 21 grudnia 2020 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie V. Nowoczesna edukacja

Termin spotkania: 4 stycznia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwój i edukacja dzięki technologiom.

 

Spotkanie VI. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 11 stycznia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy