Archiwum, Program zajęć dla rodziców, II edycja, Warszawa

Spotkanie I. Ścieżki edukacyjne

Termin spotkania: 30 września 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Dlaczego warto aktywizować dziecko w procesie nauki? Bariery w komunikowaniu się i ich pokonywanie. Jak rodzice mogą pomóc dziecku w odkrywaniu jego zainteresowań? Popularnonaukowe pikniki, festiwale, letnie szkoły, wiosna młodych naukowców, zajęcia pozalekcyjne w Warszawie. Jakie możliwości edukacyjne daje Warszawa? Jakie możliwości edukacyjne daje polski system szkolnictwa? Czy przedsiębiorczość to cecha dziedziczna, czy można się jej nauczyć?

Prowadzący: Jolanta Lipszyc

Spotkanie II. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 14 października 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie III. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 28 października 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

Spotkanie IV. Psychologia finansowa

Termin spotkania: 18 listopada 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie V. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 2 grudnia 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 16 grudnia 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy