Archiwum, Program zajęć dla rodziców, IV edycja, Warszawa

Spotkanie I. Świat autorytetów dziecka

Termin spotkania: 22 września 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rodzic autorytetem dla dziecka – zasady budowania autorytetu rodzicielskiego. Czy wejście dziecka w okres dojrzewania oznaczać musi upadek autorytetu rodzica? „Autorytet” rówieśników, nauczycieli, rola „idoli” i przywódców. Jak pomóc dziecku właściwie rozpoznawać autorytety?

Prowadzący: dr Sabina Zalewska

Spotkanie II. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 13 października 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Małgorzata Taraszkiewicz

Spotkanie III. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 20 października 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

Prowadzący: prof. Ewa Chmielecka

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach najtrudniejszych, czyli rzecz o śmierci

Termin spotkania: 3 listopada 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest śmierć? Próba filozoficznej charakterystyki. Cechy śmierci - powszechność, banalność, ważność, godność. Próby racjonalizowania śmierci. Śmierć wirtualna i realna. Jak mówić z dziećmi o cierpieniu i śmierci? Jak pomóc po utracie bliskiej osoby?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie V. Edutainment, czyli kiedy zabawa staje się nauką?

Termin spotkania: 24 listopada 2009 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy gry komputerowe to tylko strata czasu? Jak dobrze się bawić i uczyć jednocześnie, czyli kilka słów o edutainment. Światowe przykłady, polskie pomysły.

Prowadzący: Agnieszka Andrzejczak

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy