Archiwum, Program zajęć dla rodziców, I edycja, Warszawa

Spotkanie II. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 22 kwietnia 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

Spotkanie III. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 6 maja 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: dr Katarzyna Mikołajczyk

Spotkanie IV. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 27 maja 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: dr Beata Mazurek-Kucharska

Spotkanie V. Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji?

Termin spotkania: 3 czerwca 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Do czego może posłużyć metoda negocjacji? Czy tylko do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? Jak postępować, gdy chcemy przekonać dziecko do jakiegoś działania, wpłynąć na jego oceny, oddziaływać na jego wybory. Zasady negocjacji.

Prowadzący: dr Grzegorz Myśliwiec

Spotkanie VI. Pokolenie Google

Termin spotkania: 17 czerwca 2008 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii. Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych mediów dla rozwoju dziecka, nie tylko edukacyjnego. Czym jest pokolenie Google?

Prowadzący: Witold Kołodziejczyk

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy