Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XVI edycja, Wrocław

Spotkanie 1. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 8 marca 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie 2. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 22 marca 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

 

Spotkanie 3. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 12 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

 

Spotkanie 4. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 26 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

 

Spotkanie 5. Świadomy dialog. Jak udzielić informacji zwrotnej dziecku.

Termin spotkania: 10 maja 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata

Termin spotkania: 24 maja 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy