Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXIV edycja, Katowice

Spotkanie 1. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 8 marca 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

 

Spotkanie 2. Labirynt zawodów, czyli jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych

Termin spotkania: 22 marca 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 12 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

 

Spotkanie 4. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 26 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

 

Spotkanie 5. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 10 maja 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

 

Spotkanie 6. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 24 maja 2021 r.
Czas spotkania: 18.30-20.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy