Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXIV edycja, Białystok

Spotkanie 1. Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki

Termin spotkania: 6 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

 

Spotkanie 2. Zagrożenie depresją w związku z izolacją dzieci w czasie pandemii

Termin spotkania: 13 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 20 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

 

Spotkanie 4. Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Termin spotkania: 4 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 5. Jak zabezpieczyć przyszłość członków swojej rodziny – rozwiązania dostępne w sektorze bankowym

Termin spotkania: 11 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 15 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 9.30-11.00
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy