Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Gdańsk

Spotkanie 1. Ochrona praw konsumentów w Polsce

Termin spotkania: 4 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co rozumiemy przez pojęcie konsumenta oraz ochrony jego interesów? Przesłanki ochrony interesów konsumenta w Polsce. Prawne i pozaprawne, w tym instytucjonalne formy ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta przed produktami niebezpiecznymi. Cena jako narzędzie ochrony . Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Prawa i obowiązki konsumenta a sprzedaż konsumencka – ustawa o prawach konsumenta (podstawa i procedura reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji).

 

Spotkanie 2. Rodzic nauczyciel, jak miło się spotkać. Relacje rodziców z nauczycielami

Termin spotkania: 18 marca 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Bezpieczeństwo w sieci

Termin spotkania: 8 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 4. Bunt nastolatka

Termin spotkania: 22 kwietnia 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak przetrwać trudny okres dojrzewania dziecka? Najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Jak mówić do nastolatków, aby słuchały. Jak słuchać by do nas mówiły. Komunikacja rodzic dziecko. Pomiędzy autorytetem a tresurą. Znaczenie szacunku i zaufania.

 

Spotkanie 5. Jak rozmawiać o kryzysie - wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego

Termin spotkania: 6 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 6. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 20 maja 2021 r.
Czas spotkania: 17.00-18.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy